เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1061 : ยกเลิกประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1574326365_KTyY.jpg | ขนาดไฟล์ 393,829 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 21/11/2562 18:28:42 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554