เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1066 : การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1574932824_cxuw_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 773,018 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2562 18:41:49 : มีผู้เข้าชม 38 ครั้งแล้ว
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1574932824_cxuw_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 730,612 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2562 18:42:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2562 18:42:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2562 18:43:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2562 18:44:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554