เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1149 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 16/1/2563 15:41:16 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554