เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1165 : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 31/1/2563 10:09:16 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554