เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1203 : Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1584704843_Lr8k.jpg | ขนาดไฟล์ 950,884 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 22/3/2563 13:25:01 : มีผู้เข้าชม 2 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554