เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1204 : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งหนังสือราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1585042286_UBYi.jpg | ขนาดไฟล์ 10,065 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 25/3/2563 14:02:25 : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554