เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1213 : ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1585320557_8EBa.jpg | ขนาดไฟล์ 374,470 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 27/3/2563 22:08:25 : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 27/3/2563 22:09:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554