เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1222 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรีจ.นครสวรรค์๒หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/4/2563 10:17:32 : มีผู้เข้าชม 0 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554