เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1249 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 22/7/2563 16:18:28 : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 22/7/2563 16:18:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554