เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1274 : ประกาศ เลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1598359283_V1M5.jpg | ขนาดไฟล์ 312,562 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 26/8/2563 20:07:18 : มีผู้เข้าชม 5 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554