เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 603 : การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1513242779_e0a7.jpg | ขนาดไฟล์ 637,857 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/12/2560 13:18:28 : : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว
มีไฟล์แนบ
แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1513242780_ZGvl.pdf | ขนาดไฟล์ 78,075 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/12/2560 13:18:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554