เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 630 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1515997303_CXlu_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 743,228 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/1/2561 13:12:19 : : มีผู้เข้าชม 2 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1515997303_CXlu_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 249,879 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/1/2561 13:12:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554