เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 643 : ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1515597359_xdV2.jpg | ขนาดไฟล์ 495,915 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 18/1/2561 9:28:58 : : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554