เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 646 : ประกวดราคาซื้อค่าการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1516954714_aCLA_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 144,476 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 29/1/2561 9:25:57 : : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1516954714_aCLA_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 146,524 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 29/1/2561 9:26:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554