เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 648 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1516958457_1hJy_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 313,258 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 29/1/2561 9:37:34 : : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1516958457_1hJy_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 441,096 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 29/1/2561 9:37:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554