เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 650 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517303385_Zrrt_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 591,942 Byte
หน้าที่ 1 จาก 7
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 10:59:08 : : มีผู้เข้าชม 14 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517303385_Zrrt_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 648,424 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 10:59:00
ภาพ
หน้าที่ 3 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517303385_Zrrt_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 661,480 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 10:59:00
ภาพ
หน้าที่ 4 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517303385_Zrrt_Page_4.jpg | ขนาดไฟล์ 499,868 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 10:59:00
ภาพ
หน้าที่ 5 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517303385_Zrrt_Page_5.jpg | ขนาดไฟล์ 306,211 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 10:59:00
ภาพ
หน้าที่ 6 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517303385_Zrrt_Page_6.jpg | ขนาดไฟล์ 367,781 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 11:00:00
ภาพ
หน้าที่ 7 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517303385_Zrrt_Page_7.jpg | ขนาดไฟล์ 377,772 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 11:00:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554