เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 651 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517561269_GriL.jpg | ขนาดไฟล์ 339,206 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 7/2/2561 10:44:50 : : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554