เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 655 : ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517560002_yC35.jpg | ขนาดไฟล์ 911,858 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 7/2/2561 10:57:33 : : มีผู้เข้าชม 5 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554