เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 657 : ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และแต่งกายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517552713_UgKv.jpg | ขนาดไฟล์ 615,280 Byte
ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และแต่งกายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือแต่งกาย ด้วยผ้าไทยและแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่าน ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และแต่งกายตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดปี ๒๕๖๑
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 7/2/2561 11:00:10 : : มีผู้เข้าชม 6 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554