เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 660 : ขอเชิญเข้าร่วมเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518423826_evCO.jpg | ขนาดไฟล์ 796,028 Byte
ขอเชิญเข้าร่วมเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
เนื่องด้วย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นี้ เป็นวันครบรอบที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และตราลัญจกร ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการจัดงานวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไฟล์ประกาศดังแนบ
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/2/2561 9:29:13 : : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518423827_PM9u.jpg | ขนาดไฟล์ 851,746 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/2/2561 9:29:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554