เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 661 : ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518426474_relx.jpg | ขนาดไฟล์ 698,645 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/2/2561 9:33:30 : : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554