เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 763 : ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1531192422_oPZI.jpg | ขนาดไฟล์ 435,737 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/7/2561 11:24:54 : : มีผู้เข้าชม 0 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554