เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 764 : พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย :  | ขนาดไฟล์  Byte
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กำหนดการ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การแต่งกาย: เสื้อราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/7/2561 14:36:26 : : มีผู้เข้าชม 0 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554