เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 765 : ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกคณะกรรมการสภามหาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1531737847_OwYF.jpg | ขนาดไฟล์ 348,583 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/7/2561 14:38:48 : : มีผู้เข้าชม 0 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554