เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 774 : พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1533272865_oJvF.jpg | ขนาดไฟล์ 281,656 Byte
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การแต่งกาย
ข้าราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร : ชุดไทยสีฟ้า/ ชุดสุภาพหรือผ้าไทย นักศึกษา : เครื่องแบบนักศึกษา

ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/8/2561 14:50:46 : : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554