เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 787 : งานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1533702567_FZ81.jpg | ขนาดไฟล์ 3,324,191 Byte
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในงานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2561 ชมมหรสพแห่งความสำราญ เบิกบานไปกับ “จำอวดหน้าม่าน” แบบครบทีม น้าโย่ง น้าพวง น้านง จากรายการคุณพระช่วย การแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการประกวดการแสดงวัฒนธรรม นักเรียน-นักศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 190,000 บาท

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

กิจกรรมภายในงาน

พิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๙ รูป ณ บริเวณองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ (อ.เมืองนครสวรรค์)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ณ ห้องชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๔ (อาคาร ๑๕)
พิธีไหว้ครู และคารวะบูรพาจารย์ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมืองนครสวรรค์)
ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารหอสมุด) อ.เมืองนครสวรรค์
เลือกซื้อสินค้า OTOP มากมาย ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี)
การแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี) อาทิ
การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ spelling bee contest (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
การแข่งขันตอบปัญหา การพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การแข่งขันตอบปัญหาสำนวนไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การประกวดกลอนสุภาพ หัวข้อ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันแต่ละรายการ จะได้รับเกียรติบัตร ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการและวงดนตรีลูกทุ่งได้ที่ http://hs.nsru.ac.th/?p=4684

การประกวดการแสดงวัฒนธรรมสี่ภาค จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันได้ที่ http://ms.nsru.ac.th/?option=Detail&id=329&

การประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 190,000 บาท

ร่วมงาน ฟรี! ตลอดงาน

ชมฟรี “จำอวดหน้าม่าน” แบบครบทีม น้าโย่ง น้าพวง น้านง และสนุกกับคอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band จากสาขาวิชาดนตรี Music NSRU เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

สอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคาร 14 : โทรศัพท์ 056-219100-29 www.facebook.com/nsrunews
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/8/2561 11:05:26 : : มีผู้เข้าชม 82 ครั้งแล้ว
มีไฟล์แนบ
กำหนดการแสดงบนเวที

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1533279589_SArl.pdf | ขนาดไฟล์ 190,847 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/8/2561 11:08:00
ภาพ
กำหนดการวันสถาปนา

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1533351368_aIdV.jpg | ขนาดไฟล์ 225,432 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/8/2561 11:09:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554