เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 889 : ประกาศการหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1543304837_KTDg_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 808,263 Byte
หน้าที่ 1 จาก 6
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2561 10:12:26 : : มีผู้เข้าชม 12 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 6

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1543304837_KTDg_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 257,134 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2561 10:12:00
ภาพ
หน้าที่ 3 จาก 6

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1543304820_ea6W_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 150,776 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2561 10:12:00
ภาพ
หน้าที่ 4 จาก 6

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1543304820_ea6W_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 235,785 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2561 10:13:00
ภาพ
หน้าที่ 5 จาก 6

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1543304820_ea6W_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 233,828 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2561 10:13:00
ภาพ
หน้าที่ 6 จาก 6

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1543304820_ea6W_Page_4.jpg | ขนาดไฟล์ 235,769 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/11/2561 10:13:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554