เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 907 : ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1544088314_WMKf_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 304,355 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/12/2561 11:41:23 : : มีผู้เข้าชม 47 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1544088314_WMKf_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 302,391 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/12/2561 11:41:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554