เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 910 : ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1544520247_iosL.jpg | ขนาดไฟล์ 681,574 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/12/2561 11:47:44 : มีผู้เข้าชม 5 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554