เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 911 : ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง คนงาน
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1544520765_pbPY.jpg | ขนาดไฟล์ 272,477 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/12/2561 11:49:21 : : มีผู้เข้าชม 14 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554