เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 925 : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1545643673_MotO_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 375,096 Byte
หน้าที่ 1 จาก 5
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/1/2562 9:32:41 : : มีผู้เข้าชม 11 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 5

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1545643673_MotO_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 370,152 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/1/2562 9:32:00
ภาพ
หน้าที่ 3 จาก 5

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1545643673_MotO_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 421,386 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/1/2562 9:33:00
ภาพ
หน้าที่ 4 จาก 5

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1545643673_MotO_Page_4.jpg | ขนาดไฟล์ 289,992 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/1/2562 9:33:00
ภาพ
หน้าที่ 5 จาก 5

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1545643673_MotO_Page_5.jpg | ขนาดไฟล์ 310,745 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/1/2562 9:33:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554