เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 926 : ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828256_wSdu_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 142,412 Byte
เอกสาประกาศเชิญชวน หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:23:55 : : มีผู้เข้าชม 12 ครั้งแล้ว
ภาพ
เอกสาประกาศเชิญชวน หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828256_wSdu_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 342,838 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:24:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 1 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_01.jpg | ขนาดไฟล์ 1,050,002 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:29:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_02.jpg | ขนาดไฟล์ 1,045,098 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:29:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_03.jpg | ขนาดไฟล์ 851,793 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:29:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_04.jpg | ขนาดไฟล์ 1,108,271 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:29:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_05.jpg | ขนาดไฟล์ 977,359 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:30:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_06.jpg | ขนาดไฟล์ 941,675 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:30:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_07.jpg | ขนาดไฟล์ 1,082,244 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:30:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_08.jpg | ขนาดไฟล์ 820,038 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:30:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_09.jpg | ขนาดไฟล์ 832,292 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:30:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_10.jpg | ขนาดไฟล์ 809,131 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:31:00
ภาพ
spec ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 จาก 11

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546828273_tapm_Page_11.jpg | ขนาดไฟล์ 855,051 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:31:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554