เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 928 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507159_rTUa_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 501,156 Byte
หน้าที่ 1 จาก 7
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:39:31 : : มีผู้เข้าชม 10 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507159_rTUa_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 199,411 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:39:00
ภาพ
หน้าที่ 3 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507159_rTUa_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 198,249 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:39:00
ภาพ
หน้าที่ 4 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507159_rTUa_Page_4.jpg | ขนาดไฟล์ 216,804 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:40:00
ภาพ
หน้าที่ 5 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507159_rTUa_Page_5.jpg | ขนาดไฟล์ 171,156 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:40:00
ภาพ
หน้าที่ 6 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507159_rTUa_Page_6.jpg | ขนาดไฟล์ 161,459 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:40:00
ภาพ
หน้าที่ 7 จาก 7

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507159_rTUa_Page_7.jpg | ขนาดไฟล์ 261,489 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:40:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554