เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 929 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507409_pbVM_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 267,503 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:44:33 : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507409_pbVM_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 194,019 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:44:00
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507409_pbVM_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 155,260 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:45:00
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546507409_pbVM_Page_4.jpg | ขนาดไฟล์ 258,624 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:45:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554