เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 930 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 1 ปี)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547020269_zSWU_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 57,336 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:20:17 : : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547020269_zSWU_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 115,665 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:20:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554