เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 931 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงอาคารเรียน 8, 9 (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) และอาคาร 15)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547020343_0WWd_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 86,856 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:23:07 : : มีผู้เข้าชม 6 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547020343_0WWd_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 121,186 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:23:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554