เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 938 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเมินความเหมาะสบกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547542131_sgBl_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 211,949 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/1/2562 11:35:40 : : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547542131_sgBl_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 126,832 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/1/2562 11:35:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554