เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 951 : ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
มีไฟล์แนบ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548656514_dNyZ.pdf | ขนาดไฟล์ 100,501 Byte
tor ครั้งที่ 1.pdf
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:05:29 : : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว
มีไฟล์แนบ
spec ครั้งที่ 1.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548656518_yWam.pdf | ขนาดไฟล์ 174,165 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:07:00
มีไฟล์แนบ
ราคาอ้างอิง.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548656524_R4hV.pdf | ขนาดไฟล์ 50,195 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:08:00
มีไฟล์แนบ
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548656618_nc27.pdf | ขนาดไฟล์ 227,807 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:08:00
มีไฟล์แนบ
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548656618_2aIV.pdf | ขนาดไฟล์ 169,363 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:08:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554