เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 953 : ประกาศขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (อาคารโรงเรียนสาธิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มีไฟล์แนบ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548123041_6eOU.pdf | ขนาดไฟล์ 262,794 Byte
ประกาศ รื้อตึก.pdf
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:22:51 : : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว
มีไฟล์แนบ
รูปอาคารสาธิต.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548123400_nwjL.pdf | ขนาดไฟล์ 947,755 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:23:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554