เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 954 : ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๘ , ๙ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) และอาคาร ๑๕ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีไฟล์แนบ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548058910_2ghi.pdf | ขนาดไฟล์ 114,308 Byte
BOQ.pdf
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:24:48 : : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว
มีไฟล์แนบ
แบบรูปรายการ.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548058910_Hnko.pdf | ขนาดไฟล์ 351,585 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:25:00
มีไฟล์แนบ
เอกสารประกวดราคา.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548058910_nwYQ.pdf | ขนาดไฟล์ 225,176 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:25:00
มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548058910_MVzp.pdf | ขนาดไฟล์ 163,916 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:26:00
มีไฟล์แนบ
รายการประกอบแบบ.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1548058910_73I5.pdf | ขนาดไฟล์ 173,805 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:26:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554