เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 956 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีไฟล์แนบ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549850763_ohGt.pdf | ขนาดไฟล์ 168,205 Byte
เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/2/2562 16:01:30 : : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว
มีไฟล์แนบ
เอกสารประกวดราคา.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549850763_Rxjn.pdf | ขนาดไฟล์ 230,508 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/2/2562 16:01:00
มีไฟล์แนบ
ผังระบบพื้นฐาน.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549850771_ikiV_1.pdf | ขนาดไฟล์ 958,085 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/2/2562 16:03:00
มีไฟล์แนบ
ระบบปฏิบัติการ.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549850771_9sQr_1.pdf | ขนาดไฟล์ 156,715 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/2/2562 16:04:00
มีไฟล์แนบ
ห้องปฏิบัติการ.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549850771_5FEl_1.pdf | ขนาดไฟล์ 1,009,829 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/2/2562 16:04:00
มีไฟล์แนบ
ระบบพื้นฐาน.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549850771_i2oz_1.pdf | ขนาดไฟล์ 877,400 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/2/2562 16:05:00
มีไฟล์แนบ
ผังห้องปฏิบัติการ.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549850771_IGIK_1.pdf | ขนาดไฟล์ 958,086 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/2/2562 16:06:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554