ประเภทข่าว 

ค้นหาจากชื่อเรื่อง ทั้งหมด (ล่าสุด)

  พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา     กลับหน้าหลัก

1. ประกาศเรื่อง การเลื่อนวันลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ 2 20 ก.ย.2564 : 22:14:39
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ 11 ก.ย.2564 : 22:25:58
3. ประกาศเรื่อง การเลื่อนวันลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 6 ก.ย.2564 : 20:08:37
4. ผลการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุน 1 ก.ย.2564 : 9:12:13
5. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ก.ย.2564 : 9:11:10
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐ 31 ส.ค.2564 : 21:45:12
7. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ กรณีมีเหตุพิเศษ และบัญชีสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 17 ส.ค.2564 : 9:02:44
8. ประกาศ เรื่องการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ 14 ส.ค.2564 : 10:28:58
9. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีมีเหตุพิเศษ 12 ส.ค.2564 : 20:29:20
10. กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพฯ กรณีมีเหตุพิเศษ 12 ส.ค.2564 : 20:28:38
11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ 4 ส.ค.2564 : 16:16:24
12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 2 ส.ค.2564 : 15:07:01
13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 2 ส.ค.2564 : 15:06:09
14. รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุนสังกัดกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ สำนักงานอธิการบดี 27 ก.ค.2564 : 17:47:23
15. ประกาศ เรื่อง วิธีการต่อเวลาราชการ และการแสดงยื่นความจำนงขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 ก.ค.2564 : 17:46:02
16. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ(ย่านมัทรี)จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค.2564 : 20:00:19
17. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร 9 ห้อง 933 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค.2564 : 19:59:39
18. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน 23 ก.ค.2564 : 19:57:18

กำลังแสดงหน้าที่ 1/86 เลือกหน้า <<หน้าแรกแล้ว  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86   ถัดไป >>

 กลับหน้าหลัก