การจัดผู้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ บ้านพักข้าราชการ หอเทวาพิทักษ์ บ้านพักเจ้าหน้าที่ห้องแถวตรงข้ามหอเทวาพิทักษ์ และ บ้านพัก(เขาแรด)
ภาพ
การจัดผู้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ บ้านพักข้าราชการ หอเทวาพิทักษ์ บ้านพักเจ้าหน้าที่ห้องแถวตรงข้ามหอเทวาพิทักษ์ และ บ้านพัก(เขาแรด)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : news-3740-0.jpg | ขนาดไฟล์ 555,418 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3 ก.พ. 2565 : : มีผู้เข้าชม 106 ครั้งแล้ว