ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1654762283_lXns.pdf | ขนาดไฟล์ 651,912 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว