รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1655120606_UmNH.pdf | ขนาดไฟล์ 559,418 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 9 ครั้งแล้ว