รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 อัตรา

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1655120764_2OGZ.pdf | ขนาดไฟล์ 418,911 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 14 ครั้งแล้ว