รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1655802292_ytce.pdf | ขนาดไฟล์ 202,892 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 23 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว