ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำ นวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1655364249_6P9h.pdf | ขนาดไฟล์ 147,281 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 23 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 11 ครั้งแล้ว