ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : z4M6yU0EPLduQftvXvci.pdf | ขนาดไฟล์ 206,481 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 30 ส.ค. 2565 : : มีผู้เข้าชม 14 ครั้งแล้ว