ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : iJloIzKO6nun9Kd7zpb1.pdf | ขนาดไฟล์ 58,677 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 30 ส.ค. 2565 : : มีผู้เข้าชม 15 ครั้งแล้ว